back to home dude

Trojan War

Trojan War

Om Trojan War

Forsvar slottet mod angreb fra fjenden ved at sætte forsvarstårne på strategiske steder! Kan du udtænke en smart fordeling så du overlever alle angreb?