back to home dude

Patience 1

Patience 1

Om Patience 1

Placer kortene i den rigtige rækkefølge fra es til konge.