back to home dude

Ants Warriors

Ants Warriors

Om Ants Warriors

Spred dine soldater ud over dine områder og erobre stadig flere områder. Dit endelig emål er at overtage din fjendes områder. Det gør du ved at udtænke en stærk strategi til din hær og gå til angreb.