back to home dude

Zuma Game

Zuma Game

Om Zuma Game

Skyd kugler af samme farve for at lave sæt af tre eller flere. Sørg for at have brugt alle kugler inden kæden slutter.