back to home dude

Gaps Solitaire

Gaps Solitaire

Om Gaps Solitaire

Prøv at placere kortene i den rigtige rækkefølge, fra es til konge.