back to home dude

Dino Run

Dino Run

Om Dino Run

Løb Dino! Løb for dit liv! Sørg for at sten-lavinen ikke får dig. Saml alle dinosaur-æggene på din vej.