back to home dude

Monster Stratego

Monster Stratego

Om Monster Stratego

Som at spille brætspil, men så med monstere i stedet for brikker.