back to home dude

Sniper Hero

Sniper Hero

Om Sniper Hero

Proev helt alene at udryd fjenderne med dit gevaer! Traek vejret dybt og roligt, sigt...og skyd! Foerst naar alle er doede maa du komme op i naeste level!