back to home dude

Klondike Solitaire

Klondike Solitaire

Om Klondike Solitaire

Læg kortene i den rigtige rækkefølge ovenpå hinanden, for på den måde at spille nye kort fri. Forsøg således at få alle kort i de øverste 4 felter for at spille banen ud! Lykkes det dig at spille spillet ud inden for den angivne tid?