back to home dude

Dino Assault

Dino Assault

Om Dino Assault

Dino'erne angriber og du skal, sammen med de andre beboere, forsvare jeres by. Ikke en eneste dino må gøre skade.