back to home dude

Balls Attack

Balls Attack

Om Balls Attack

Skyd bolden fra kanonen til den samme farvede bold. Tre eller flere sammenhængene bolden vil forsvinde. Sørg for at alle boldene er forsvundet inden de rammer bunden af spillet.