back to home dude

Tid Paradox

Tid Paradox

Om Tid Paradox

Nogle genstande er i stykker og der ligger brudstykker rundt omkring på forskellige steder. Find brudstykkerne, saml dem igen og sæt dem på de rigtige steder, og begiv dig hen til tidsporten.