back to home dude

Generous Christmas

Generous Christmas

Om Generous Christmas

Grib en af de forskellige rækker med symboler og skub denne horisontalt, indtil der står 3 af de samme symboler ved siden af hinanden! Gentag denne proces og prøv at score så højt som muligt inden tiden er omme!