back to home dude

Balloon Escape

Balloon Escape

Om Balloon Escape

Gud kedede sig rigtigt meget. Men pludselig vidste han hvad han havde lyst til. Han ville lave balondyr. Så det gjorde Gud. Derefter spredte han sine kunstværker ud over jorden. Kan du samle alle balonnerne sammen? Blå med blå og rød med rød. God indsats!